Over mij

Ik heb van 1988 tot 1993 bij Jitske Steendam zang gestudeerd (docerend musicus) aan het Conservatorium in Groningen, tegenwoordig het Prins Claus Conservatorium. Vanaf mijn afstuderen tot nu heb ik een levendige zanglespraktijk met een fijne groep leerlingen.

Van 2001 tot 2005 ben ik verbonden geweest aan de Dom Helder Camaraschool in Groningen als dirigente van de koorklas voor leerlingen van groep 4 en 5. Om hiervoor beter toegerust te zijn heb ik in 2002 de Herfstcursus Kinderkoordirectie gevolgd, als deelnemer van de groep Nascholing Vakmusici, met als hoofddocent Wilma ten Wolde. Deze cursus heeft mij veel geleverd, opvallend genoeg juist ook op het gebied van zangtechniek voor mijn individuele leerlingen. In 2005 heb ik mijn eigen schoolkoor opgericht op basischool De Heerdstee, eveneens in Groningen. Dit koor heb ik geleid tot 2009.

Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen in mijn rol van docent. Zo heb ik in 2014 de Estill Voice Training cursus (level 1 & 2) gevolgd bij Alberto ter Doest en Marja Reinders. Dit heeft me zeer veel nieuwe, inspirerende inzichten gebracht over het functioneren van de stem. En ik volg dan ook met grote belangstelling verdere ontwikkelingen op dit gebied.
Deze twee docenten hebben een aangepaste, net even anders georiënteerde methode ontwikkeld: Universal Voice System. In december 2015 heb ik de introductieavond gevolgd over hun boek ‘Universal Voice Guide’.
Bij Alberto ter Doest heb ik daarnaast de workshop ‘Belten’ gevolgd.
Bij Marja Reinders neem ik sinds 2014 af en toe zangles, inspirerend en leerzaam zeker ook voor mijn zangleerlingen!

Ik maak deel uit van het trio Mja Mera. Wij maken muziek voornamelijk afkomstig uit de Joodse traditie; jiddische en ladino liederen en instrumentale klezmer.

Ook zing ik mee in het Noordelijk Vocaal Ensemble. dit is een vocaal ensemble dat zich richt op het minder toegankelijke modernere koorrepertoire.